stabel elbow orthosis immobilizestabel elbow orthosis immobilize
stabel elbow orthosis immobilizestabel elbow orthosis immobilize

medi Epico ROMs

Albueskinne
 • Regulerbar fleksjon- / ekstensjonsbegrensning
 • Øker drenasjen av blod og lymfevæske
 • Lav vekt
Produktsortiment
Standardfarger
Grafitt
Egnet for
Herrestørrelser
Damestørrelser
Materialkomponenter
Aluminium, PU-skum, bomull
Størrelser
L
S

Albueskinne for mobilisering med immobilisering av PRU (det proksimale radioulnarleddet)

medi Epico ROMs er en albueskinne. Produktet skal utelukkende brukes  ved ortopedisk behandling av albuen og kun på intakt hud.

Produktegenskaper
 • Immobilisering av albuen ved å fiksere over- og underarm
 • Bevegelsen av leddet er begrenset til 0 ° - 120 ° for å garantere korrekt rehabilitering
 • Forhindrer bevegelser som kan forårsake luksasjon eller subluksasjon
 • Håndstøtten forhindrer pronasjon- og supinasjonsbevegelser
Tiltenkt formål

medi Epico ROMs er en albuestøtte for mobilisering med immobilisering av det proksimale radioulnare leddet.

Goal setting

Åpne alle borrelåsstroppene, og legg støtten slik at leddet ligger rett over den laterale epikondylen. Du kan justere lengden på armstøtten med de to skruene på underarmskinnen.
Først fester du de to nederste armbeltene, deretter fester du overarmsbåndet.
Før en ende av nakkestroppen gjennom ringen på armmansjetten, og fest borrelåsen.
Før den andre enden over skulderen, og tre den gjennom ringen på armstøtten. Fest borrelåsen.
Nakkeputen kan justeres individuelt, men bør ligge midt over skulderen. Putene kan klippes til med saks om de er for store.
Ortoserammen er laget av aluminium og kan justeres etter behov. Men du må unngå å gjøre forandringer i området rundt leddet.

Indikasjoner

Alle indikasjoner som krever tidlig funksjonell mobilisering av albueleddet med begrensning av bevegelsesspennet og immobilisering av det proksimale radioulnare leddet, slik som: 

 • Kirurgisk fiksering av mediale og/eller laterale sidebånd 
 • Konservativ behandling av dislokerte albuer 
 • Kirurgi på dislokerte albuebrudd 
 • Rekonstruktiv kirurgi på mediale eller laterale sidebånd 
 • Kirurgisk behandlede rifter i biceps eller triceps 
 • Behandling av brudd i radialhodet (ikke-kirurgisk, postoperativt) 
 • Behandling etter innsetting av en protese 
 • Brudd i distal humerus (ikke-kirurgisk, postoperativt)
Kontraindikasjoner
 • Samtidig nevrologisk skade, f.eks. ulnarisnerve 
 • Kompartmentsyndrom
Størrelse tabell
sizeMeasureSL
length of forearm (cm)aBbis 2929 - 42
article numberR.033.◊02R.033.◊04
numbercolour
◊ = fill in for orientation 2left
3right