Opphavsrett

Med enerett.

Opphavsrett

© 2020 copyright medi Tyskland

Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt deres plassering på medis nettsteder, er underlagt beskyttelse av opphavsrett og andre beskyttende lover.

Noen av medis nettsteder inneholder bilder som er beskyttet av en tredjeparts opphavsrett. Med mindre annet er angitt, er alle merkenavn og logoer på medis nettsteder beskyttet av varemerkelovgivning.

Anerkjennelser

  • fotolia by Adobe
  • Fotosearch
  • Getty Images
  • Image Source
  • iStock by Getty Images
  • shutterstock