Opphavsrett

Med enerett.

Opphavsrett

© copyright medi Tyskland

Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt deres plassering på medis nettsteder, er underlagt beskyttelse av opphavsrett og andre beskyttende lover.

Noen av medis nettsteder inneholder bilder som er beskyttet av en tredjeparts opphavsrett. Med mindre annet er angitt, er alle merkenavn og logoer på medis nettsteder beskyttet av varemerkelovgivning.

Anerkjennelser

Det er anskaffet lisenser for følgende bilder:

Bildereferanser 

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0