Pasientsamtykke

medi Norway AS

Pasientsamtykke

For terapeuter/bestillere som bestiller kompresjonsplagg/utstyr på vegne av pasient tilbyr vi her et samtykkeskjema som du kan bruke for å journalføre pasientens samtykke i ditt eget EPJ system. Når du bestiller kompresjonsplagg/utstyr gjennom vår bestillingsportal medi e-shop må du krysse av for at du har innhentet samtykke fra pasienten.

Dersom du har et eget samtykkeskjema kan du selvfølgelig også benytte deg av dette. For mer informasjon om medi Norway og personvern vises det til vår Personvernerklæring.

For mer informasjon om bruk av samtykke og ellers om informasjonssikkerhet i helsesektoren vises det til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren (Versjon 5.3 – oppdatert i forhold kravene i personvernforordningen) Du kan også finne mye informasjon på følgende side fra Norsk Fysioterapiforbund: Elektronisk pasientjournal,informasjonssikkerhet og personvern, hva bør jeg vite?