Medisinske strømper for tromboseprofylakse (MTPS)

Tromboseprofylakse

Medisinske strømper for tromboseprofylakse (MTPS)

Medisinske strømper for tromboseprofylakse fra medi

Når vi ligger immobilisert i sengen eller når vår bevegelighet begrenses, vil leggens muskelpumpe, som spiller en viktig rolle i å pumpe venøst blod tilbake til hjertet, være skrudd av. Medisinske strømper for tromboseprofylakse utøver trykk (kompresjon) på beinas overflatevener. De har et gradert trykk, som avtar fra hælen og opp til låret. Blodet kan derfor strømme raskere tilbake til hjertet gjennom vener med mindre diameter. Dette kan effektivt forebygge oppsamling av blod i venene, og farlige blodpropper (tromboser).

Forebygge dyp venetrombose

Enhver person i Europa har tre prosent sjanse for å utvikle blodpropp på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. En venetrombose kan føre til lungeemboli. Dette er den tredje mest vanlige dødsårsaken i Tyskland, som er årsaken til at tromboseprofylakse er et viktig tema. Dette fremfor alt på sykehus, siden sengeliggende pasienter har en særlig høy risiko for å få blodpropp.

Det anbefales å bruke medisinske strømper for tromboseprofylakse i hele perioden man er immobilisert, eller så lenge pasienten er sengeliggende. Dette gjelder særlig under hvile og om natten. Det anbefales kun at pasienten slutter med anti-trombosestrømper, og starter med annen medisinsk kompresjon, når han eller hun har gjenvunnet en fysisk form som garanterer en tilstrekkelig venøs tilbakestrøm.

Når pasienter kan begynne å bevege seg, kan strømpene for tromboseprofylakse tas av i den tiden de er oppe og går (se AWMF-notatet for veiledning "Medisinske strømper for tromboseprofylakse CMTS"), nr. 037/006, sist revidert 6. mai 2004).