medi sårbehandling

Effektivt behandlingskonsept i tre faser for venøse leggsår. 

Debridering av venøse leggsår med medi

Produkter til sårbehandling fra medi

Før man kan iverksette kompresjonsbehandling hos pasienter med leggsår er det viktig å gjøre en vurdering av ankel arm indeks for å utelukke kontraindisert perifer arteriell sykdom.  Etter en slik vurdering må den underliggende årsaken behandles med korrekt kompresjonsbehandling. medi tilbyr flere ulike produkter for begge disse behandlingstrinnene. Etter at det leggsåret har grodd er det viktig å forebygge tilbakefall ved bruk av medisinske kompresjonsstrømper. 

Egenbehandling av venøse leggsår

Alle kompresjonsproduktene i medis sårbehandlingskonsept er enkle å bruke. Dette gjør det mulig for pasienten å bli mer delaktig i egen behandling. Muligheten til å delta aktivt i sårbehandlingen kan føre til at pasientene får tilbake litt av sin uavhengighet. Dette er spesielt verdifullt når det gjelder personlig hygiene. Pasienten kan ta seg en dusj når han selv ønsker det for så ta på seg sitt kompresjonsplagg uten å måtte tilkalle hjelp fra for eksempel hjemmesykepleien. I tillegg til at pasienten kan delta mer aktivt i egen behandling gjør våre kompresjonsplagg det mulig for pasienten å bruke sine egne sko. Dette kan bidra til å øke pasientens aktivitetsnivå som igjen gjør at kompresjonsbehandlingen blir mer effektiv.  

Sårbehandlingsproduktene fra medi gjenoppretter noe av pasientens uavhengighet, gir økt livskvalitet og bidrar til en vellykket behandling. For å forebygge tilbakefall etter at såret har grodd, bør pasienten fortsette å bruke medisinske kompresjonsstrømper. medi har et stort sortiment av effektive og attraktive kompresjonsstrømper som kan brukes i tiden etter at såret har grodd. 

Leggsår kan skyldes en rekke forskjellige faktorer. Den vanligste årsaken er venøs svikt, men arteriell sykdom kan også føre til dette sykdomsbildet. Pasienter med diabetes har en høyere risiko for å utvikle sirkulasjonsforstyrrelser. Risikoen for å utvikle leggsår øker med alderen. Rundt 1-3 % av befolkningen har allerede hatt leggsår, hvorav et uproporsjonalt antall av disse pasientene er over 80 år. For korrekt kompresjonsbehandling er det viktig at pasientens arterielle sirkulasjon vurderes ved hjelp av ankel arm indeks. For venøse leggsår er kompresjonsbehandling viktig for å behandle den underliggende årsaken. medi har et stort utvalg ulike løsninger for kompresjonsbehandling til pasienter med leggsår.