Utelukkelse av ansvar

Nettsidene til medi er utarbeidet med størst mulig omhu

Utelukkelse av ansvar

medi GmbH & Co. KG

Nettsidene våre utvikles og oppdateres kontinuerlig. Medi påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for informasjonens nøyaktighet og fullstendighet.

medi setter pris på din interesse for våre produkter. Materialet på dette nettstedet er ment å gi generell informasjon. Det kan ikke erstatte kommersiell, medisinsk eller annen profesjonell rådgivning. Vi tar ikke ansvar for skader, personskader eller tap som oppstår på grunn av bruken av denne informasjonen. Det er ikke tillatt å sette opp linker til vår nettportal på nettsteder som inneholder eller kan inneholde ulovlig eller umoralsk innhold eller innhold som krenker den alminnelige fred og orden. Linkene som vises på våre nettsider utgjør ikke en anbefaling. Det faktiske innholdet og nøyaktigheten av informasjonen de inneholder er ikke bekreftet av oss. Vi tar ikke ansvar for skader som kan oppstå ved bruk av denne informasjonen.