medi 3C® back orthosis vertebral fracture stabilizationmedi 3C® back orthosis vertebral fracture stabilization
medi 3C® back orthosis vertebral fracture stabilizationmedi 3C® back orthosis vertebral fracture stabilization

medi 3 C

3-punkts hyperekstensjonsskinne
  • Med festehaker som gjør den lett å håndtere
  • Hudvennlig, nikkelfri
  • Tilpasser seg kroppens bevegelser
Produktsortiment
Standardfarger
Sølv
Egnet for
Damestørrelser
Herrestørrelser
Materialkomponenter
Aluminum, polyetylen, bomull

3-punkts hyperekstensjonsskinne med skrallelukning

medi 3 C ier en hyperekstensjonortose. Produktet skal utelukkende brukes ved ortopedisk behandling av lendevirvlene/ryggsøylen mellom skulderbladene og kun på intakt hud.

Produktegenskaper

Ekstensjon av ryggraden (mellom bryst- og lendevirvel)

Tiltenkt formål

Medi 3C er en støtte for å avlaste kors-/brystryggen (sagittal begrensning av bevegelsesspenn)

Goal setting

Bruksanvisning:
Velg riktig grunnmodell som passer til ditt midjeomfang. Lengden på bryststaven finner du ved å måle avstanden fra lysken til nederst på sternoklavikularleddet.
Skru løs skruene på basisplaten, og juster lengden på ortosen. Trekk brystputen helt ut, og juster lengden mellom den øvre og nedre kanten. Forsikre deg om at midjebeltet ligger over hoftekammen.
Nå justerer du bryststaven. Ekstensjonseffekten kan justeres.
Fest ryggputen på riktig plass og fest midjebeltet.
Bryststavens og sideplatens utstikkere kan formes for hånd ved å bøye dem langsomt over kneet eller over en stolrygg. Du kan også bruke et rundt bøyejern. Ikke bøy bryststaven i brystputens bevegelsesradius. Av sikkerhetsmessige hensyn bør du ta brystputen av bryststaven før du bøyer den.
Stikk hylsemutteren inn i åpningen, og juster brystputen. Fest den med skruene. Vi anbefaler å sikre skruene med Loctite.
Kontroller putenes posisjon: i hyperekstensjonsposisjonen er den øvre kanten av brystputen i kant med den nedre kanten på sternoklavikularleddet. Konturene ved brystet kan formes ved hånd. Den nedre kanten av symfyseputen skal være i kant med bekkenet. Bøy den nedre delen av puten utover.
Sjekk at alle skruene er skrudd ordentlig til.
Vi anbefaler å skjekke funksjonene til medi 3 C hyperekstensjonortose dagen etter at den ble tilpasset for første gang, juster på nytt om nødvendig.

Lukke spennene:
Advarsel: ikke åpne spennene mer enn 180 °.
Bøy dekselet til de to spennene tilbake, og trykk de to endene av beltet forover gjennom spennenes åpning helt til tuppen av beltet er synlig foran. Beltet åpnes og lukkes med spennedekslet. Pasienten kan enkelt justere hyperekstensjonen. Begge dekslene må lukkes etterpå. Endene av beltet kan klippes til ønsket lengde ved behov. Når du fjerner ortosen, kan det være til hjelp å åpne en av spennedekslene helt med tommelen. Deretter kan beltet trekkes ut.
Forsiktig: Ikke lukk spennen med makt, og ikke bøy den over smertegrensen. Det skal alltid være mulig puste normalt!

Indikasjoner

All indications that require partial load relief via correction of the lumbar/ thoracic vertebrae and sagittal limitation of the range of motion, such as: 

  • Stable vertebral body compression fracture of the middle or lower thoracic and/or lumbar spine 
  • Scheuermann’s disease 
  • Temporary post-operative immobilisation
Kontraindikasjoner

Ustabile brudd i lumbal-/torakalvirvlene med eller uten nevrologisk defekt.

Størrelse tabell