Lympha Press Optimal Plus

Avansert pulsator for behandling av lymfødem
 • Justerbart trykk fra 20 til 90 mmHg
 • Velg avtagende trykkprofil fra distalt til proksimalt eller likt trykk i hvert kammer
 • Brukervennlig, oversiktlige instruksjoner
 • Programmerbar via pc og mobil app, for justering av trykk i hvert enkelt kammer

Ny, avansert pulsator for behandling av lymfødem

Les mer

Lympha Press® Optimal Plus er en ny, avansert pulsator for behandling av lymfødem. Den har flere behandlingssykluser som kan settes sammen etter den enkelte brukers behov. Programmering kan gjøres direkte på apparatet eller via en app på mobiltelefonen.

Sykluser

 • Pretherapy™ syklus forbereder proksimale områder på å motta lymfevæske, før hovedsyklusen starter.
 • Sequential syklus for effektiv reduksjon av ødem.
 • Wave syklus der man ønsker en mer skånsom behandling, for eksempel ved distale smerter eller ubehag.
 • Post-therapy™ syklus gir tilleggsbehandling på et spesifikt område etter at hovedsyklusen er ferdig.
Hvordan fungerer det?/Virkemåte

Pretherapy syklus
Pretherapy syklus gir forbehandling som starter sentralt. Hensikten er å forberede det sentrale lymfesystem til å ta imot lymfevæsken som i neste behandlingssyklus starter fra perifere til sentrale områder. Pretherapy anbefales som forbehandling ved sekundære lymfødem. Figuren viser prinsippet for preterapi i en benmansjett. Det fylles først luft i kammer nr. 10 + 11 + 12 i sentral retning. Deretter fylles kammer nr. 9 + 10 + 11 + 12 og slik fortsetter programmet til hele mansjetten er fylt (kammer nr. 1 + 2 + 3 +….12). Pretherapy etterfølges av Sequential eller Wave syklus.

Sequential syklus
Sequential syklus er den mest effektive hovedsyklusen som fyller mansjetten fra distalt mot proksimalt. Hvert luftkammer blåses opp til innstilt trykk og holdes til hele mansjetten er fylt. Trykket slippes opp i noen sekunder slik at lymfekar og vener kan fylles før syklusen starter forfra igjen. Sequential syklus holder trykket lengst i de perifere luftkammerne. Den egner seg derfor godt til personer som har behov for lengre kompresjon distalt og mer intensiv kompresjon i hele mansjetten.

Wave syklus
Wave syklus er en noe mer skånsom hovedsyklus ved at kun tre kammer er blåst opp samtidig. Den egner seg til pasienter som ikke har behov for at trykket står lenge distalt eller personer med smerter. Wave syklus brukes ofte ved behandling av lymfødem i overkropp.

Post-therapy syklus
Post-therapy syklus er en avsluttende syklus som gir fokusert kompresjon på et valgt område, sentralt, distalt eller proksimalt. Post-therapy brukes når det er ønskelig med ekstra behandling i et område. For eksempel øverst på låret ved et sekundært lymfødem.

Tiltenkt formål

System for pneumatisk kompresjonsbehandling. 

Indikasjoner
 • Primært Lymfødem
 • Sekundært lymfødem
 • Lipødem
 • Venøs insuffisiens
 • Venøse leggsår
 • Reduksjon av sårtilhelingstid
 • Dysfunksjon av muskel-venepumpen
 • Ødem som følge av traumer eller sportsskader
 • Reduksjon av smerter eller hevelse etter skader og kirurgi
Kontraindikasjoner
 • Kjent eller mistanke om dyp venetrombose (DVT) eller lungeemboli
 • Årebetennelse eller akutt infeksjon i ekstremiteten
 • Ubehandlet hjertesvikt
 • Alvorlig arteriosklerose eller annen iskemisk vaskulær sykdom
 • Gangren
 • Alle tilstander der økt venøs og lymfatisk tilbakestrømming er uønsket
 • Plutselig oppstått smerte eller følelsesløshet
Relative kontraindikasjoner

Fordi man ved bruk av apparatet flytter væske i kroppen, bør man utvise forsiktighet med pasienter som har en hjertesykdom. Vis forsiktighet ved bruk på pasienter med nedsatt sensitivitet i ekstremiteter. Høyt trykk er ikke anbefalt til pasienter som har perifer okklusiv sykdom. Abdominalområdet bør ikke behandles under graviditet.

Kontakt oss
Kontakt ossKontakt oss
Kontakt oss
52 84 45 00
52 84 45 09
post@medinorway.no