Woman man hiking Outdoor

Collamed® OA

Myk artroseknestøtte

 • Oppblåsbar pute til kneleddet
 • Stroppesystem
 • Hudvennlig Airtex-materiale

  Medisinske spesifikasjoner

3-punkts myk knestøtte for avlastning av varus/valgus ved artrose. Airtex-materiale

Collamed OA er en funksjonell myk knestøtte. Produktet skal brukes eksklusivt ved ortopedisk behandling av kne og kun på intakt hud.


Egenskaper

Produktfordeler

 • Oppblåsbar pute til leddhodet

 • Stroppesystem

 • Physioglide-henglsene etterligner kneets rullende/glidende bevegelse og sikrer god passform.

 • Varus-/valgusvinkelen kan justeres individuelt med en oppblåsbar pute til leddhodet

 • Produsert i elastisk, fuktighetsavvisende Airtex-materiale som puster

 • Uproblematisk å bruke ved kontaktsport


Tiltenkt formål

Korrigerer lateralt og medialt leddkammer med et 3-punkts avlastningsprinsipp og oppblåsbar, avlastende kondylpute
Virker smertelindrene ved å redusere vekten på det berørte leddet
Reduserer ytterligere irritasjon av leddkapselen
Myk proprioseptiv støtte med kompresjonseffekt
Begrenset ekstensjon ved:  0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °
Fleksjonsbegrensning ved:  0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °, 120 °
Immobilisering ved:  0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °


Goal setting

Åpne de fire stroppene helt samt de øvre og nedre borrelåsbåndene. Kontroller at den oppblåsbare kondylputen er plassert på innsiden av støtten og er tilpasset siden overfor kneet som er skadet.
Sitt på kanten av an stol og bøy benet 45 °. Legg støtten tett rundt benet bakfra og fest de to borrelåsbåndene. Kneskålen skal plasseres midt i det formede rommet i støtten.
Plasser støtten slik at midten av leddene (ekstensjonskiler) er på høyde med overkanten av kneskålen. Kontroller at ortosen ikke ligger skjevt på benet.
Deretter fester du de to nedre stroppene, start med den bakre. Så fester du do to øvre stroppene, først bak, deretter foran. Hold kneet bøyd, og kontroller at leddene fremdeles er i riktig posisjon.
Nå står du opp og beveger kneet et par ganger. Deretter strammer du stroppene i samme rekkefølge som beskrevet over, slik at den ikke sklir.
Den oppblåsbare kondylputen gir mer trykk, og dermed reduseres trykket på den berørte siden av kneet. For å blåse opp puten, må du trykke på den hvite pumpen på utsiden av kneet. For å slippe ut luft, må du trykke på ventilen under leddet. Pumpen er forbundet med luftputen som har en plug-in ventil og kan tas av ved behov.

Informasjon til tekniker
Tilpasse støtten
Ta en nøye titt på det berørte benet, forklar pasienten hvordan Collamed OA virker.
Beskriv for pasienten hvordan ortosen virker ved å trykke kneet i varus- eller valgusposisjon for å redusere trykket på det berørte leddkammeret. Med denne støtten kan pasienten forvente å lindre smertene med mellom 65 % og 95 %. Du må også forklare at denne effekten ikke vil skje umiddelbart, men vil utvikle seg gradvis over de neste tre til fire ukene. Husk at pasientens forventninger bør holdes realistiske.
Sjekk og bekreft diagnosen (medialt eller lateralt leddkammmer).
Spør pasienten om eventuelle akutte symptomer, og be ham/henne om å gå noen skritt. Observer gangen hans/hennes nøye. Kan du se om leddet er instabilt eller varus- eller valgusdeformasjoner?
Tilpass støtten slik at forskjellen mellom det å gå med og uten ortose blir tydelig for pasienten.
Dersom det er mulig, bør du avtale en ny time med pasienten etter ca. to uker. Benytt denne muligheten til å vise pasienten hvor mye fremgang han/hun har gjort, og kontroller at ortosen sitter riktig.

Justere fleksjons- og ekstensjonsgrensene (skal kun utføres av en ortopeditekniker)
Ekstensjonsbegrensning ved: 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °
Fleksjonsbegrensning ved: 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °, 120 °
Immobilisering ved: 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 45 °
De mediale (innsiden) og laterale (utsiden) innstillingene - i grader - må alltid være like.

Knestøtten leveres med en 10 ° ekstensjonskile i.
For å bytte kile, løsner du først skruene på dekslet på leddene og tar av dekslet.
For å bytte ut sølvekstensjonskilen, løsner du først skruen for deretter å trekke kilen ut foran på ortosen. Reservekilen finner du i kilesettet, som er merket med gradene de har. Skyv den nye ekstensjonskilen inn foran i leddet. Så setter du skruene tilbake i gjengene igjen og skrur dem fast.
Fleksjonskilen settes i bakfra. Velg riktig kile fra kilesettet - de er merket med gradene de har. Sett inn kilen, og fest skruen.
Beveg ortosens ledd for å kontrollere kilenes posisjon. Til slutt fester du dekslet.
Viktig informasjon
Fleksjons- og ekstensjonssperrene skal kun endres etter anvisning fra lege.
For å forhindre hyperekstensjon, må du alltid sette inn en ekstensjonskile eller 0 ° kilen. Plasser hengslene slik at de er på høyde med overkanten av kneskålen. Leddet må være bak benets midtlinje på hver side.

Detaljer

Standardfarger


Materialkomponenter

Polyamid, elastan

Medisinske spesifikasjoner

Indikasjoner

 • Konservativ behandling av lett til moderat unilateral, medial eller lateral artrose i kneet
 • Sterk overbelastning av mediale og laterale leddkamre
 • Permanent, langvarig avlastning, der operasjon frarådes

Mer informasjon

Kontakt oss

Kontakt oss

Man - Fre: 08:00 - 16:00